PMO Metaal

Hier vraagt u het PMO Metaal aan voor uw werknemers. Zo werkt u aan een gezond bedrijf, met duurzaam inzetbare werknemers en kunt u voldoen aan uw wettelijke verplichting. Heeft u 25 of minder werknemers én een actuele RI&E, dan kunt u het PMO Metaal direct online afsluiten. Let op: het PMO Metaal is er alleen in het Nederlands. Beantwoord onderstaande vragen voor meer informatie.

Hoeveel werknemers heeft u in dienst?

Heeft u een actuele RI&E (gebaseerd op de branche RI&E)?


U bent wettelijk verplicht uw werknemers een PMO aan te bieden. De online PMO vragenlijst is een goede stap om verzuim door uw werknemers te voorkomen. Afhankelijk van de risico’s binnen uw bedrijf kan het zijn dat er ook fysieke onderzoeken moeten plaatsvinden. De risico’s binnen uw bedrijf staan in de RI&E en het bijbehorende Plan van aanpak. Mogelijk worden de fysieke risico’s al onderzocht in de verplichte keuringen van uw medewerkers. Dan is een fysiek onderzoek niet nodig voor uw PMO.

Bent u verzuimklant van ArboNed?


Heeft u aanvullende opmerkingen?

Bedrijfs- en contactpersoongegevens


Aanhef:  • Het tarief is exclusief btw.
  • Dit aanbod is niet geldig in combinatie met andere kortingen, acties of aanbestedingstarieven.

Hoe wij met uw gegevens omgaan, leest u hier.