Preventief medisch onderzoek (PMO)

Met een PMO bevordert u de gezondheid en vitaliteit binnen uw bedrijf en voldoet u aan uw wettelijke verplichting. Hier vraagt u een offerte aan voor het PMO dat past bij uw organisatie. Heeft u 10 of minder werknemers én heeft u een actuele Risico-inventarisatie & -evaluatie, dan kunt u het PMO Persoonlijk direct afsluiten. Beantwoord onderstaande vragen voor meer informatie.

In welk PMO bent u geïnteresseerd?
Hoeveel werknemers heeft u in dienst?

Heeft u een actuele Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E)?


U bent wettelijk verplicht uw werknemers een PMO aan te bieden. De PMO vragenlijst en aanvullend fysiek onderzoek zijn een goede stap om verzuim door uw werknemers te voorkomen. Afhankelijk van de risico’s binnen uw bedrijf kan het zijn dat er nog extra fysieke onderzoeken moeten plaatsvinden. De risico’s binnen uw bedrijf staan in de RI&E en het bijbehorende Plan van aanpak.

Bent u verzuimklant van ArboNed?


Heeft u aanvullende opmerkingen?

Bedrijfs- en contactpersoongegevens


Aanhef:

  • Het tarief is exclusief btw.
  • Dit aanbod is niet geldig in combinatie met andere kortingen, acties of aanbestedingstarieven.

Hoe wij met uw gegevens omgaan, leest u hier.