PSA-module voor het kleinbedrijf

Via dit formulier sluit u de PSA-module voor het kleinbedrijf af. U betaalt per werknemer/vrijwilliger en de module is geschikt voor bedrijven tot en met 35 werknemers en maximaal 30 vrijwilligers. De PSA-module bevat alle middelen die nodig zijn voor de uitvoering van het wettelijk verplichte PSA-beleid. Direct na het afsluiten ontvangt u het Protocol ongewenste omgangsvormen, de toolkit om uw werknemers te informeren en de gegevens van uw vertrouwenspersoon.

Hoeveel werknemers heeft u in dienst?

Werkt u met vrijwilligers?Hoeveel vrijwilligers heeft u in dienst?

Bent u verzuimklant van ArboNed?Bedrijfs- en contactpersoongegevens


Aanhef:

Heeft u aanvullende opmerkingen?
  • Het tarief is exclusief btw.
  • De facturatie voor het komende jaar vindt plaats halverwege of eind van de maand waarin u de dienst afsluit.
  • Dit aanbod is niet geldig in combinatie met andere kortingen, acties of aanbestedingstarieven.

Hoe wij met uw gegevens omgaan, leest u hier.