Psychosociale hulp bij calamiteiten

Hier regelt u de toegang tot de 'Calamiteitenservice' van ArboNed. Pas bij het inzetten van psychosociale hulp na een calamiteit ontvangt u een factuur op basis van het uurtarief van onze professionals. De Calamiteitenservice is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. De opvang vindt plaats tijdens kantooruren.

Heeft u nu een calamiteit? Bel dan voor direct contact met onze Calamiteitenservice: 0900 5353 541. Let op! Telefonisch contact is noodzakelijk om de Calamiteitenservice in te zetten.

Bedrijfs- en contactpersoongegevens


Aanhef:Bent u verzuimklant van ArboNed?

Heeft u aanvullende opmerkingen?


  • Het tarief is exclusief btw.
  • Facturatie zal achteraf plaatsvinden.
  • Dit aanbod is niet geldig in combinatie met andere kortingen, acties of aanbestedingstarieven.

Hoe wij met uw gegevens omgaan, leest u hier.